توسط

آموزش

آموزش

 

یکی از فعالیت های مهم شرکت فرانور ارائه خدمات آموزش در زمینه های مختلف می باشد:
ارائه خدمات آموزشی نرم افزارهای تخصصی نورپردازی،
ارائه خدمات آموزشی نرم افزارهای تخصصی برق،
ارائه خدمات آموزش طراحی و نرم افزارهای روشنایی.
تهیه و تولید نرم افزارهای خاص مهندسی برق
برگزاری دوره آموزشی آشنايی با نشریه 614 روشنايي معابر
برگزاری دوره آموزشی اصول اندازه‌گيری روشنايي معابر

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند