Warning: mysqli_query(): (22023/3037): Invalid GIS data provided to function st_x. in /home2/faranoor/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007
شرکت فرانورشرکت فرانور

سیستم مورد نیاز

مشخصات سیستم مورد نیاز جهت نصب دیالوکس اوو به شرح زیر است:

 • CPU with SSE2 support
  • 4 GB RAM (min. 2GB)
  • (OpenGL 3.3 graphics card(1 GB RAM)(for evo 4.0
  • (OpenGL 3.0 graphics card(1 GB RAM)(for evo 4.1
  • Resolution min. 1024px x 768px
  • (Windows Vista SP2 (32bit/64bit
  • (Windows 7 (32-bit/6-bit
  • (Windows 8 (32-bit/64-bit

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

تنظیمات عمومی

 

از طریق منوی

File->Setting->General setting

حالت تنظیمات را باز می کنیم.

General :در این قسمت میتوانیم تنظیمات لازم از قبیل یادآوری زمان ذخیره پروژه و بیشترین تعداد مراحل کاری که قصد لغو کردن آن را داریم تعریف کنیم.
Language setting: بعد از نصب نرم افزار در این قسمت میتوان زبان برنامه  و همچنین خروجی ها را تغییر داد.در این قسمت همچنین میتوان واحد خروجی ها را نیز از حالت متریک به سایر حالات تعرف کرد و همچنین می توان حالت نمایش را از حالت فتومتریک به سایر حالات تغییر داد.
CAD: در این قسمت میتوان تعداد ارقام اعشاری را که برای اندازه گیری لازم است تعیین کرد
Project setting: در این قسمت مکان ذخیره پروژه را  می توان تعیین کرد
More Location: مبلمان و مواد مورد استفاده  همواره بر روی سخت افزار ذخیر می گردد  در این قسمت میتوان مکان ذخیره این موارد راتغییر داد
Output setting: در این قسمت میتوان تنظیمات خروجی را تعییر داد مانند لوگوی شخصی.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

استانداردها

از طریق منوی

File->Setting->Standards

در این قسمت می توان تنظیمات لازم را بر اساس استاندارد مربوطه انجام داد.
در اینجا میتوان تنظیمات مختلف را انتخاب کرد.توسط دکمه ”Generate copy of template selected” می توان یک قالب جدید ایجاد نمود که قابل ویرایش باشد. ولی قالبهای عرضه شده توسط دیالوکس قابل ویرایش نمی باشد.
می توان تنظیمات زیر را انجام دهید:

 • نسبت روشنایی بر طبق استاندارد LG7
  • اختصاص ضریب انعکاس سقف با روشنایی اضطراری بر طبق LG12
  • نسبت فاصله به ارتفاع SHR
  • مقدار ضریب نگهداری بر طبق EN 12464

Profile: در این قسمت تنظیمات پیش فرضی برای محیط های مختلف و همچنین توصیه ها و مقادیری برای مناطق منحصر به فرد قرار داده شده است  وقتی مشخصات خاصی را از این قسمت برای حالت area یا room انتخاب می کنید دیالوکس به این مقادیر پیش فرض رجوع می کند. به وسیله” Generate a copy of the profie selected” می توان مشخصات دلخواه را تنظیم کرد ولی مشخصاتی که توسط دیلوکس قرار داده شده است قابل تغییر نمی باشد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

محیط کار برنامه

 

DIALux evo محیط های کاری زیر را پیشنهاد می دهد:

1- Outdoor planning and design of open space: محیط کار در طراحی outdoor and building planning و DWG/DXF import  و    Empty rectangular room مشابه هم هستند.
2- Street Lighting
3- Simple indoor planning

هنگامی که شما شروع به کار می کنید یکی از محیط های کاری نمایش داده شده در صفحه شروع را انتخاب می کنید.  بعدا شما میتوانید در حین انجام پروژه از طریق جعبه ابزار بالای سمت راست صفحه محیط کاری خود را عوض کنید.
Modi: این قسمت در دیالوکس مراحل کار در محیط کار انتخابی , آرایش چراغ ها و مدارک محاسباتی را نشان می دهد

Tools: در هریک از محیط های انتخابی ابزارهای مختلفی برای مراحل کاری منحصر به فرد در سمت چپ صفحه نمایش وجود دارد.


Activities: هر یک از ابزار کاربردهای مختلفی دارد که به این منظور از قسمت Activities  استفاده میکنیم.  این قسمت در سمت راست قسمت tools قرار دارد.تنظیمات نام و مقادیر در قسمت پایین قرار داد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

ابزارها

 

site: این قسمت همه قسمت پروژه اعم از ساختمان ها و جزییات به کار رفته را نشان می دهد. در این قسمت می توان  درجه حفاظت , جهت سایت و… را تغییر داد.

Building: اگر چندین ساختمان در پروژه استفاده کرده باشیم از طریق منوی کشویی میتوان ساختمان دلخواه را انتخاب نمود.( به محض کشیدن بیش از یک ساختمان این منو ظاهر می شود.) شماره ساختمان ها به ترتیب ترسیم می باشد.در این قسمت برای هریک از ساختمان ها می توان نام دلخواه را انتخاب کرد و یا اینکه موقعیت هر یک از ساختمان ها را تغییر داد.

Floor: اگر چندین طبقه در پروژه استفاده کرده باشیم از طریق منوی کشویی میتوان طبقه دلخواه را انتخاب نمود.( به محض کشیدن بیش از یک طبقه این منو ظاهر می شود.) شماره طبقات به ترتیب ترسیم می باشد.در این قسمت برای هریک از طبقات  می توان نام دلخواه را انتخاب کرد و یا اینکه ارتفاع و ضخامت هر یک از طبقات را تغییر داد.

Room: اگر چندین اتاق در پروژه استفاده کرده باشیم از طریق منوی کشویی میتوان اتاق دلخواه را انتخاب نمود.( به محض کشیدن بیش از یک اتاق این منو ظاهر می شود.) شماره اتاق ها به ترتیب ترسیم می باشد.در این قسمت برای هریک از اتاق ها  می توان نام دلخواه را انتخاب کرد و یا اینکه ارتفاع و مشخصات هر یک از طبقات را تغییر داد.

1  3D rendering
2 Ground plan view
3 Front view
4 Side view from right
5 View from behind
6 Side view from left
7 Zoom everything
8 Tape measure

3D rendering

در این قسمت میتوان پروژه را به صورت سه بعدی مشاهده کرد.در این حالت میتوان مواد به کار رفته (object) را تنظیم کرد .

Ground plan view
این قسمت نمای بالای پروژه را نشام می دهد

Front view, Side view from right, View from behind, Side view from left

این نماها معمولا پنهان هستند و در صورت نیاز می توان از آنها استفاده کرد

Zoom everything

نمایش نمای انتخابی را میتوان کوچک و بزرگ کردو همه مواد به کار رفته را میتوان به صورت نمایش تمتم صفحه مشاهده کرد.

Tape measure

با کمک نوار اندازه گیری می توان قسمت های مختلف را اندازه گیری کرد و مقدار آن را نمایش داد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

صفحه آغازین1

 

بعد از باز کردن برنامه پیغام خوشامدگویی بلافاصله باز می گردد که دسترسی به طراحی روشنایی را ساده می کند.
صفحه آغازین از سه بخش تشکیل شده است:

 (ایجاد پروژه جدید)    Generate a new project
(ویرایش پروژه موجود)    Edit an existing project
(سایر مباحث)                       Other topic


Planning of outdoor spaces and buildings

با انتخاب این گزینه یک صفحه خالی برای طراحی فضاهای خارجی و یا ساختمان باز می گردد.

(Import (DWG/DXF

با انتخاب این گزینه به طور خودکار دستور ویرایش ساختمان جدید ایجاد می گردد و شما می توانید با رسم خطوط/ دیوار بیرونی آغاز کنید.
اگر طراحی روشنایی شما بر اساس یک نقشه CAD باشد (DWG/DXF) در صفحه آغازین باید گزینه “DWG/DXF Import…”.  را انتخاب کنید بعد از وارد کردن نقشه. شما قادر به تنظیم نقشه خواهید بود.

Empty rectangular room

علاوه بر طراحی فضاهای داخلی و خارجی طراحی خیابان نیز می توان انجام داد.طراحی روشنایی خیابان به وسیله کلیک بر روی گزینه  “street schemes” امکان پذیر خواهد بود.

Simple indoor planning

با انتخاب این مسیر کاربر با عناصر ساده و کاملا ضروری سر و کار خواهد داشت. انجام چند مرحله برای ترسیم یک اتاق مستطیل شکل نیاز است.در حالی که با این قسمت “easy evo” در حال کار هستید هر زمان که تمایل داشتید میتوانید به حالت کامل و استفاده از سایر ابزار تغییر حالت دهید.پس از آن شما می توانید به حالت “easy evo” بازگردید.  هنگام ایجاد دومین اتاق گزینه تعویض به حالت “easy evo” وجود ندارد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

صفحه آغازین ۲

 

Project history :  در این قسمت می توانید از لیست پروژه های پیشین یکی از پروژه های موجود را اجرا و ویرایش کنید.  مکان نمای ماوس را بر روی قسمت project history  جابجا کنید و بر روی یکی از آیتم ها نگهدارید یک تصویر پیش نمایش کوچک نمایش داده می شود.این قابلیت برای انتخاب پروژه مورد نظر از بین پروژه های موجود بسیار مفید است. در قسمت جستجو هم امکان جستجو  نام پروژه وجود دارد. اگر پروژه مورد نظر از این طریق یافت نشد می توان فایل مربوطه را از طریق کلیک کردن بر روی دکمه “load Project” از داخل کامپیوتر باز کرد.

Manufacturers: از این بخش صفحه آغازین می توانید به طور مستقیم یک تولید کننده را انتخاب کنید. در این صفحه لیست همه شرکای پروژه دیالوکس به همراه کاتالوگ الکترونیکی چراغ ها موجود است.

Support / Forum: اگر هرگونه سوال یا مشکلی برای کار با دیالوکس وجود دارد می توانید به طور مستقیم از طریق این صفحه با دیالوکس در ارتباط باشید. برای مسائل جاری, ایده ها و یا مشکلات می توانید با هیئت مدیره دیالوکس اوو کار کنید و برای این موضوع نیازی نیست که از طریق یک مرروگر شروع کنید.
همچنین می توانید از طریق صفحه آغازین  به DIALacademy  دسترسی پیدا کنید و از این طریق به شبکه های اجتماعی فیس بوک دسترسی پیدا کنید.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

منوبار

 

از طریق منوی file مانند دیگر برنامه های کاربردی windows میتوانید پروژه جدید باز کنید پروژه های موجود را  ذخیره کنید  علاوه بر این می توانید  به دفعات از impot/export استفاده کنید. وارد کردن فایلهای STF و اطلاعات چراغها به صورت استاندارد و فایلهای 3DS و عکسها و فایلهای پروژه های داخلی DIALux4 پیشنهاد می گردد. در این زیر منو خارج کردن فایل های طراحی به صورت DWGو DXF  پشتیبانی می شود.
در نظر داشته باشید که در ورژن 64-bit امکان وارد کردن فایلهای پروژه های داخلی DIALux4 وجود ندارد و این امکان فقط مختص ورژن 32-bit می باشد.

در این زیرمنو همه گزینه های مربوط به تنظیمات عمومی evo مانند حالت گرافیک, زبان,محل بایگانی و فونت … وجود دارد.

منو edit در طول طراحی با دستورات استاندارد undo,redo,copy, paste پشتیبانی می کند
اگر از منو insert چراغ ها یا مبلمان (luminaires or Object) را انتخاب کنید به صورت خودکار برای اضافه کردن ابزار مناسب هدایت می شوید.

از طریق منو view شما قادر به باز کردن زبانه جدید  در لیست مشاهده خواهید این روش یرای هنگامی که حالتهای قابل مشاهده مختلفی داریم بسیار سودمند است  در این قسمت می توان اگر حالت نمایش CAD به طور کامل قابل مشاهده نیست به کمک منو مناسب حالت نمایش کل صحنه را فعال کرد

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

گزینه‌های‌ صفحه‌ نمایش

 

در DIALux Evo گزینه های مختلفی برای صفحه نمایش تعریف شده است. که با کلیک کردن بر روی گزینه Display options سیزده گزینه قابل دسترس هستند. میتوانی با کلیک بر روی آیکن ها فعال یا غیر فعال کنید.
1- Show/hide coordinates system
فعال کردن این گزینه محورهایی به رنگ های سبز٬ آبی و قرمز را برای راهنمایی و کمک در صفحه وارد میکند.خط قرمز محور X ٬ خط سبز محور Y٬ خط آبی محور Z از مختصات محلی را نشان میدهند. هر سایت٬ ساختمان ٬ طبقه و اتاق دارای یک مختصات منحصر به فرد میباشد.
2- Show/hide help lines
با فعال کردن این ابزار خطهای راهنما به صورت اشیاء کمکی (دایره٬چند ضلعی٬ منحنی. . . )قایل مشاهده میباشند. این خطوط تاثیری در نتایج محاسبات نداشته و فقط به عنوان کمک به روند طراحی مورد استفاده قرار میگیرند.
3- Show/hide working plane
هر اتاق دارای یک نقشه اولیه میباشد. که میتوان آن را قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده کرد.
4- Show/hide calculation areas
با فعال کردن این گزینه میتوان سطوح یا نقاط محاسباتی را برای اندازه گیری مقادیر فتومتریک مشاهده نمود.
5- Wireframe view
سطوح ساختمان ها و اشیاء معمولا با مواد رنگی یا متریال مختلف پوشانده شده اند. لذا معمولا اشیاء یا ساختمان ها یه صورت پیچیده قابل مشاهده هستند. با استفاده از این گزینه میتوان فقط خطوط لبه های هر سطح را مانند نقشه ی CAD قابل مشاهده کد.
6- Show/hide isolines
با استفاده از این ابزار میتوان نتایج محاسبات ( منحنی های مقادیر روشنایی) را در محدوده های مختلف مشاهده نمود.
7- Show/hide DWG drawings
با استفاده از این گزینه میتوان نقشه ی اتوکد وارد شده در محیط دیالوکس را قابل مشاهده نمود.
8- Show/hide light distribution curves
با انتخاب این گزینه میتوان برای یک یا چند چراغ منحنی توزیع نور را قابل مشاهده کرد. میتوان چراغ ها را به صورت تکی یا گروهی انتخاب نمود .
9- Show/hide room designations
DIALUX EVO به صورت خودکار با ایجاد هر اتاق یا شی جدید یک نام برای آن انتخاب میکند . این نام تسط کاربر قابل تغییر و ویرایش میباشد. این متن ها ممکن است در دید طراح تداخل ایجاد کنند. میتوان آنها را غیر فعال نمود.

10- Show/hide sky textures
DIALUX EVO افق مصنوعی را برای جهت گیری بهتر در فضای CAD طراحی کرده است. این آسمان در پروژه ای که محاسبات انجام نشده به صورت آبی روشن قابل مشاهده می باشد. بعد از انجام محاسبات به صورت تیره ( شب) قایل مشاهده میباشد. با استفاده از این گزینه میتوان بافت آسمان را بی رنگ کرد.
11- Show/hide false colours
با استفاده از این گزینه بافت نور بعد از محاسبات قابل مشاهده میباشد. رنگ های مختلف با درجات و اعداد متناسب با آنها از دو واحد  (Lx و ( cd/m2در پایین صفحه نمایش قابل مشاهده میباشند.
12- Show/hide light textures
با انتخاب این گزینه میتوان ننایج محاسبات را مشاهده نمود.
13- Show light visualization
با استفاده از این گزینه میتوان اثر یک تک چراغ را ( نتیجه محاسبه) قبل از انجام محاسبات کامل مشاهده نمود.
14- Show energy consumption
با انتخاب این گزینه میزان مصرف انرژی صفحه در پایین صفحه CAD قابل مشاهده میباشد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه 1

در این گفتار و چند گفتار آینده به بررسی سربرگ construction می پردازیم .با استفاده از زیر مجموعه های این سربرگ میتوان تمام جزئیات مربوط به یک بنا ٬‌مجموعه ٬ ساختمان٬ طبقه را ایجاد نمود.

1- Drawing
دیالوکس اوو میتواند ورژن هایی از فایل های DWG و DXF را پشتیبانی کند. با استفاده از گزینه Import DWG میتوان نقشه های مورد نظر برای طراحی را وارد نمود. در صورتی که فایل DWG وارد شده پاک شود میتوانید دوباره به همان صورت قبل آن را با استفاده از گزینه Loaded DWG به فایل دیالوکس اضافه نمود.
بعد از وارد کردن فایل نقشه به محیط دیالوکس چند گزینه زیر فعال می شوند:
Active drawing : با انتخاب این گزینه فایل نقشه درمحیط دیالوکس قابل مشاهده می باشد.
Scale : مقیاس اندازه گیری را در این بخش میتوان تعیین کرد.
Positioning: محل قرار گیر ی و همچنین چرخش نقشه در صفحه قابل تعریف است. با استفاده از گزینه move drawing میتوانید نقشه را با استفاده از موس به محل دلخواه جا به جا کنید.
Layer setting: نقشه وارد شده از محیط کد با تمام جرئیات لایه ها و رنگ ها قابل مشاهده می باشد. شما میتوانید به دلخواه لایه ها را خاموش یا روشن کنید. همچنین امکان تغییر رنگ لایه ها وجود دارد.
Save option: با انتخاب این گزینه تمام تغییرات اعمال شده در گزینه های بالا در پروژه ذخیره می شوند.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 2

1-  Site
Draw new building‌
قبل از وارد کردن جزئیات و کشیدن یک نقشه به وسیله این گزینه میتوانید تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان را از پیش تنطیم کنید.

Set the north pointer
با استفاده از این نشانگر میتوانید به سادگی جهت قطب نما را با تعریف دو نقطه نشان دهید.
Duplicating building
با استفاده از این فرمان میتوانید یک ساختمان طراحی شده را کپی مشابه کنید. میتوانید هر بخشی از یک ساختمان را شامل دیوار ها ٬ سقف . . . را انتخاب کرده و کپی کنید.
Active site‌
در این بخش شما میتوانید سایت را فعال کرده و نام دلخواه و توضیحات لازم جهت ارائه در خروجی های نرم افزار را وارد نمایید.
Properties‌
این بخش با توجه به اطلاعات کلی از محیط طراحی تنظیم میشود. باید نوع محل و اولویت های عبور مرور با توجه به محیط تنظیم شده تا مقادیر استاندارد برای اندازه گیری میزان روشنایی و ضریب نگهداری و دوره های تعمیر و نگهداری روشنایی مجموعه مشخص شود.
در بخش جرئیات میتوانید تمام مقادیر را به صورت مفصل مشاهده کنید.

Maintenance
در این بخش شما میتوانید میزان ضریب نگهداری و دسته آلودگی محیطی را با توجه به استاندارد ها انتخاب ٬ محاسبه و وارد نمایید.
Site alignment ‌
در این بخش شما میتوانید موقعیت دقیق ( خطوط طول و عرض جغرافیایی ) و همچنین جهت گیری شمال را ویرایش کنید

Background
فایل های dwg که در حال حاضر در پروژه استفاده شده است در این بخش قابل مشاهده هستند. شما میتوانید با استفاده از این بخش نقشه های جدیدی را به زمینه اضافه نمایید.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 3

Storey and building construction
با انتخاب این منو بعد از طراحی ساختمان در بخش action سه تب جدید جهت اضافه کردن جزئیات در دسترس می باشد:

Draw new indoor contour

پس از اتمام طراحی ساختمان ابزاری برای طراحی و اضافه کردن طبقات به طور خودکار باز میشود. شما میتوانید خطوط داخلی اتاق ها را تغییر دهید وبا کمک مقیاس ها و اندازه هایی داده شده میتوانید بخش های جدیدی (گوشه های) به دیوارها و طراحی اتاق اضافه کنید.بوسیله ی اضافه کردن نقاط میتوانید بخش های جدیدی به طراحی اضافه کنید. با کلیک راست کردن در صفحه و انتخاب گزینه close polygon و یا گزینه close از سمت چپ صفحه نمایش بخش جدید را ایجاد نمود.

New empty floor level‌

با کمک این تب میتوانید یک طبقه ی جدید با شکل دلخواه به مجموعه اضافه کنید و طراحی انجام شده قبلی را بزرگتر کنید. با وارد کردن نقاط جدید میتوانید طبقه یا بخش جدید را وارد کنید. با کلیک راست کردن در صفحه و انتخاب گزینه close polygon و یا گزینه close از سمت چپ صفحه نمایش بخش جدید را ایجاد نمود.
New empty floor level‌

با استفاده از این فرمان میتوانید یک ساختمان طراحی شده را کپی مشابه کنید. میتوانید هر بخشی از یک ساختمان را شامل دیوار ها ٬ سقف . . . را انتخاب کرده و کپی کنید. با برداشتن تیک انتخاب بخش کپی شده حذف میشود.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 4

Apertures
منویی برای استفاده در طراحی یک ساختمان و وارد کردن جزئیات بیشتر

Position active building opening

با استفاده از این منو میتوانید در خر بخشی از ساختمان ( دیوارهای طراحی شده) که لازم باشد المان هایی نظیر پنجره٬ درب ٬ قوس ٬ . . . وارد نمود.

در بخش active aperture سه منوی دیگر ) Properties , dimensions , positioning ( برای تنظیمات و تعریف اندازه های دلخواه وجود دارد.

در صورتی که در طراحی انجام شده میزان نور روز در محاسبات مورد توجه باشد بعد از انتخاب المان و وارد کردن در پروژه برای وارد کردن در محاسبات میتوانید با استفاده از گزینه daylight relevant در بخش properties این کار را انجام دهید.
در بخش dimensions اندازه های طول و عرض و . . . المان های وارد شده را تنظیم کنید.
در بخش positioning  موقعیت قرارگیری و همچنین زاویه قرارگیری المان را تنظیم کنید.

Adjust building opening for the wall thickness
با انتخاب این گزینه بعد از وارد کردن المان های مورد نظر میتوانید تغییرات لازم مثلا در ضخامت درب با توجه به شرایط موجود ایجاد نمود.

Replace selected building opening
با انتخاب این گزینه شما میتوانید المان وارد شده را با هر کدام از المان های دیگر جایگزین کرد و در المان جدید تغییرات را ایجاد نمود.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 5

Assessment zones

اگر شما مایل به ایجاد مناطقی در داخل اتاق یا هر فضای طراحی شده با سطوح مختلف از روشنایی هستید میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
شما میتوانید اندازه و موقعیت در داخل اتاق یا هر فضای طراحی شده ای را برای مناطق مختلف تعیین کنید. و اینکه از هر منطقه چه انتظاری برای روشنایی دارید.
برای هر منطقه تعریف شده میتوانید نام مشخص و توضیحات لازم مربوط به منطقه و اینکه میخواهید در گزارش نهایی نرم افزار آورده شود را تعریف کنید.
شما همچنین در بخش properties  میتوانید مشخصات محاسباتی از جمله دوره ی تعمیر و نگهداری و بهره برداری و ضریب نگهداری را طبق استاندارد مورد نظر خود تعریف کنید.
محل قرار گیری و زاویه قرارگیری را می توانید در این بخش تعریف کنید. در صورت نیاز میتوانید بعد از تعریف منطقه آن را به شکل جدید و دلخواه ویرایش کنید.

Exclude subspace

بعد از ایجاد یک منطقه با مشخصات منحصر به فرد و تعاریف خاص در فضای طراحی شده شما میتوانید در صورت نیاز با استفاده از گزینه ی exclude subspace از درون منطقه (Assessment Zones ) با هر شکلی که مایل باشید بخشی را از محاسبات و تعاریف خاص آن منطقه خارج کنید

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 6

برای رسم و اضافه کردن عناصر اتاق گزینه های مختلفی در دسترس می باشد:
Drawing a rectangular Room elements
Drawing a circular Room elements
Drawing a polygonal Room elements
عناصر قابل دسترس در نرم افزار برای اضافه کردن به فضای اتاق شامل ستون های مستطیل و دایره ای و سکو و سطح شیبدار می باشد.
برای رسم رمپ (سطح شیبدار) سکو ها در اتاق گزینه ی قابل دسترس Drawing a rectangular Room elements میباشد. با انتخاب هر کدام از عناصر میتوان جزئیات محل قرارگیری طول و عرض مورد نظر را در نرم افزار وارد نمود.
برای ایجاد ستون مستطیل شکل گزینه ی Drawing a rectangular Room elements قابل استفاده می باشد. و برای ایجاد ستون های دایره ای از گزینه ی Drawing a circular Room elements استفاده شود.
برای ایجاد سکو ها هر سه گزینه دکر شده قابل استفاده هستند.
المان سطح شیبدار یک المان از پیش تولید شده است که شما میتوانید آن را وارد و ویرایش نمایید. عرض و طول و ارتفاع قابل تنظیم هستند.
ستونهای گرد و مستطیل از پیش با ارتفاع اتاق تنظیم شده اند. میتوانید در بخش ویرایش ابعاد در تغییر دهید.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 7

Roof:
9مدل سقف به صورت پیش فرض در این بخش در دسترس می باشدکه میتوان با استفاده از دو گزینه ی زیر در پروژه وارد نمود.

Insert roofs automatically
Drawing a roofs

با انتخاب گزینه اول به صورت اتوماتیک هر کدام از 9 گزینه ی در دسترس را انتخاب کنید با توجه به ابعاد فضای طراحی شده وارد می شود.
با استفاده از گزینه ی دوم میتوانید هرکدام از مدل های مختلف سقف را بر روی فضای طراحی شده به دلخواه وارد کنید. برای این کار ابتدا باید گوشه های مورد نظر برای سقف را انتخاب کنید. میتوانید با انتخاب بیشتر از 4 گوشه زوایای بیشتری را برای سقف در نظر بگیرید. با انتخاب هر مدل و وارد کردن در فضای طراحی میتوانید در بخش ویرایشی اطلاعات سقف وارد شده را تغییر داده و تصییح نمایید

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 8

ceiling:

با استفاده از این گزینه شما میتوانید نمای داخلی سقف را برای هر اتاق به صورت خاص تعریف کنید. میتوانید با استفاده از گزینه های در دسترس ضخامت ٬ ارتفاع ٬ فاصله از دیوار ها و . . . را تنظیم نمایید.

Inserting a ceiling in a room:

با استفاده از این گزینه و انتخاب اتاق یک سقف با مشخصات مطابق فضای انتخاب شده وارد کنید.

Draw a new ceiling:

با استفاده از این گزینه همچنین شما میتوانید سقف را به شکل و اندازه در موقعیت دلخواه رسم کنید.
در بخش ویرایشی امکان تغییر در ارتفاع قاصله از دیوار و ضخامت سقف وارد شده و . . . قابل تنطیم و تغییر میباشد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 9

furniture & objects
با انتخاب این گزینه شما میتوانید المان ها و اجزائ جدید را به فضا ی طراحی اضافه کنید. برای وارد کردن المان ها آرایش های مختلف در دسترس میباشد. جهت وارد کردن المان ها یا اجزائ جدید به فضای طراحی شده چند روش در دسترس میباشد که در ادامه توضیح داده میشود :
Drag & drop
با کمک عمل Drag & drop شما میتوانید از بخش المان های در دسترس نوع المان مورد نظر را انتخاب کرده و وارد کنید. و در نهایت در بخش ویرایش جزئیات را به دلخواه تغییر دهید.
Place individual object
با انتخاب این گزینه میتوانید هر شی را با آرایش تکی ( فردی) در موقعیت دلخواه وارد کنید.
Draw a rectangular arrangement
با انتخاب این گزینه ابتدا باید فضای مربع یا مستطیل مورد نظر را با کلیک کردن ایجاد نمود و در نهایت امکان ویرایش فاصله ها و محل قرارگیری و چرخش المان ها و . . . وجود دارد .
Draw a polygon arrangement
با انتخاب این گزینه میتوانید المان ها را در فضایی چند ضلعی وارد کنید . باید ابتدا با کلیک کردن در صفحه نقشه ی چند ضلعی را ترسیم کنید. و در نهایت امکان ویرایش تعداد المان ها و فاصله ها و چرخش ها .  . . وجود دارد .
Draw a line arrangement
با انتخاب این آرایش میتوانید المان ها را به صورت خطی وارد کرده . به این صورت که نقاط شروع و پایان را انتخاب کرده المان ها را وارد میکنیم . و امکان تغییر در بخش ویرایش وجود دارد .
Replace all object of this space
Replace selected objects
با انتخاب این گزینه ها میتوان المان های وارد شده را با هر المان مورد نظر دیگری جایگزین کنید. به طور مثال شما در فضای طراحی شده تعدادی صندلی وارد کرده اید. با انتخاب این گزینه ها میتوانید یا به صورت تکی یا جمعی المان ها را با نوع دیگری جایگزین گنید

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 10

objects catalogs

در گفتار قبل در مورد وارد کردن اجزاء و المان های جدید و روش های وارد کردن آنها توضیحاتی داده شد.
در DIALux Evo تعدادی المان تحت عنوان standard objects در بخش active objects چهار سربرگ وجود دارد :

سربرگ standard objects: در این بخش یک سری المان های هندسی وجود دارد که میتوانید از آنها در فضای طراحی استفاده کرد.

سربرگ Catalog : شما میتوانید کاتالوگ موجود در نرم افزار را باز کرده و از المان های موجود برای فضاهای مختلف استفاده کنید. در این کاتالوگ المان ها برای فضاهای مختلف داخلی ٬ خارجی ٬ اداری ٬ خانه ٬ خیابانی . . .  موجود می باشد.

با کلیک بر روی هر کدام از المان ها میتوانید آن را وارد بخش Favorites کرده و در آنجا یک دسته بندی جدید ایجاد کنید.
با استفاده از drag & drop  میتوانید هر المان را انتخاب و وارد طراحی کرده و تغییرات لازم را در بخش ویرایش انجام دهید.
با انتخاب هر المان و کلیک بر روی گزینه Apply المان انتخاب شده وارد بخش Active Objects شده و در آنجا میتوانید به روش های ذکر شده در گفتار قبل به صورت جمعی یا تکی وارد فضای طراحی نمایید.

 

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 11

Materials

در گفتار قبل در مورد وارد کردن اجزاء و المان های جدید و روش های وارد کردن آنها توضیحاتی داده شد.در این گفتار رنگ کردن و استفاده از Textureها توضیح داده میشود

Pick material

با استفاده از این گزینه سطحی از اجزائ موجود در فضای طراحی شده شامل دیوار ٬ سقف٬ . . . انتخاب میتوان بوسیله ی گزینه های بعدی با materialمورد نظر پوشش کرد.

Apply material

در صورتی که میخواهید رنگ های دیوار یا پوشش کف یا اجزائ دیگر در محیط شبیه سازی را تغییر رنگ دهید در بخش ویرایشی گزینه ی colorدر دسترس می باشد. با انتخاب و تنطیم رنگ مورد نظر میتوانید با استفاده از این گزینه سطح انتخاب شده را به دلخواه رنگ کنید.

در بخش advanced properties  تنظیمات بیشتر از نوع ماده و ضریب انعکاس سطوح قابل تنطیم میباشد.

Replace material

با انتخاب این گزینه میتوانید بخش های همرنگ را با رنگ دیگری جایگزین کنید.

Create color material

در صورتی که رنگ های موجود به دلخواه نباشد شما میتوانید تغییرات لازم را ایجاد کرده و رنگ دلخواه تنظیم و استفاده کنید.

Create texture material

شما میتوانید در این بخش هر textureدلخواه را در غالب فایل های   ( bmp. Png . jpg )وارد فایل دیالوکس کرده و استفاده کنید.با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود و میخواهد که آدرس فایل مورد نظر را نشان دهید. در نهایت میتوانید از فایل مورد نظر در پروژه استفاده کنید.

Change reflectance of room surface

در این بخش ضریب انعکاس را طبق شرایط دلخواه تنظیم میکنیم.

Catalog ( color , material)

در بخش کاتالوگ دو کاتالوگ برای رنگ ها و textureها موجود است. که میتوان از آنها برای اضافه کردن جزئیات به فضای طراحی ایتفاده نمود.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 12

Drawing dimensioning lines
با استفاده از این دستور میتوانید در طرح شبیه سازی شده هر جایی که لازم باشد را اندازه گیری کنید. و خط اندازه گیری را رسم کنید.
در سربرگ text – user defined  شما با انتخاب این گزینه میتوانید عدد دلخواه را به جای عدد نمایش داده شده در اندازه گیری بنویسید. در این بخش همیشه عدد اصلی در بالا نمایش داده میشود و عدد جدید جایگزین شده در پایین درج میشود.
در بخش ویرایشی شما میتوانید در سربرگ formatting تنظیمات مربوط به نمایش خطوط اندازه گیری و اعداد را انجام دهید.
در بخش positioning مختصات قرار گیری خطوط اندازه گیری داده می شود.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

نحوه‌ی‌آماده‌سازی‌ساختمان‌٬‌سایت٬‌طبقه‌ 13

Help lines
خط های کمکی در دیالوکس در هر بخشی از فضای طراحی شده که لازم باشد قابل ترسیم هستند. با کمک این خط ها میتوانید جانمایی تمام اجزایی که لازم است به طراحی اضافه شوند را انجام دهید. مثلا برای جانمایی چراغ ها میتوانید ایتدا هر کدام از مدل های خط ها که میتواند کمک کند را رسم کنید و بعد چراغ ها را بر روی محل مشخص شده وارد کنید.
میتوانید برای مشخص کردن سطح های محاسباتی از این خطوط استفاده کنید. هر جا لازم باشد سطح یا نقطه یا المان جدیدی در مختصات دقیق وارد شود میتوانید با استفاده از این خطوط ابتدا مختصات محل را مشخص کنید و با دقت بالا المان مورد نظر را وارد کنید.
خط های کمکی در دسترس در این بخش شامل :
Draw reference line
Draw circular reference line
Draw polygon reference line
Draw curving reference line
Draw reference grid
در بخش ویرایشی تمام مشخصات شامل مختصات نقاط شروع و پایان ٬ طول خط ٬ مختصات تمام نقاط تشکیل دهنده خط . . .  آمده است که میتوانید اصلاحات لازم را انجام دهید.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند