نورپردازی پل ها

در نگاه نخست، پل ها سازه هایی عملکردی هستند و قسمت های مختلف شهر را به هم ارتباط می دهند که معمولاً از سنگ، چوب، آهن، فولاد، بتن یا مواردی از ترکیب آن ها ساخته می­شوند. پل های شهری معمولاً مسیر و معبری هستند بر رودها، کانال ها، خطوط راه آهن، دره­ها و خیابان­ها و اغلب به عنوان نقطه جهت یابی برای محدوده اطراف به کار می ­روند.

شیوه­ های مختلف نورپردازی پل ها

امروزه دیگر پل­ ها تنها نقش عملکردی ندارند، بلکه نقش زیباشناسانه و هویت بخشی آنها به شهر از اولویت بیشتری برخوردار است. به این ترتیب، نقش پل­های شهری در سیما و منظر شبانه شهر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می­شود و به موضوع­های مطلوبی جهت روشن شدن و نورپردازی تبدیل می ­شوند.

نورپردازی پل ها اغلب با سه رویکرد صورت می­گیرد: نورپردازی عملکردی، نورپردازی به منظور زیبایی و نورپردازی به منظور هویت بخشی.

در نورپردازی پل، توجه به ویژگی سازه ای و عناصر شکل دهنده به ساختار پل نقشی اساسی در برنامه ریزی و طراحی نورپردازی به عهده دارد. طراح نورپرداز با تأکید بر بخش­های مختلف سازه شکل دهنده به پل، تصویری متفاوت را از یک پل به نمایش می­گذارد.

جنس پل و جزئیات باید توسط نورپرداز مورد توجه قرار گیرد.

نمونه نورپردازی پل معلق مشکین شهر

نمونه نورپردازی پل عزیزی مقدم

منبع (دانش زیباسازی شهری  – انتشارات:سازمان زیباسازی شهر تهران)

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند