نورپردازی بناهای تاریخی

تفکیک بناهای تاریخی بر اساس نوع کاربری

 • عمارتها, کاخ ها و بناهای مسکونی.
 • بافت شهری(مراکز خدماتی-دروازه ها و…).
 • نهادهای آموزشی.
 • بناهای فرهنگی.
 • بناهای نظامی
 • بناهای مذهبی

تفکیک اجزای تشکیل دهنده بنا

 • نما.
 • پنجره و بالکن.
 • تزیینات
 • بادگیر
 • رواق
 • گنبد و گلدسته

دلایل اصلی نورپردازی خارجی بنای تاریخی

 • به نمایش گذاشتن تصویر شبانه بنا در زمینه آسمان شبانه
 • بزرگنمایی ابعاد واقعی بنا با تاکید بر المان های اصلی معماری در کنار مشخصه تاریخی-اجتماعی آن
 • ايجاد امنیت، به بیان دیگر امن بودن محیط اطراف اين ساختمان ها
 • افزايش زمان استفاده و ايجاد حیات شبانه و تأكید به وضعیت بنا که نتیجه آن حفظ حیات اقتصادي منطقه است.
 • تاکید به ارزش فرهنگی و حفظ هویت بنا.

مکان قرارگیری تجهیزات نورپردازی

 • چراغ ها قابل رویت نباشد
 • نصب و نگهداری چراغ ها آسان باشد
 • شکل چراغ با در نظر گرفتن هویت تاریخی بنا انتخاب شود.
 • منابع مخفی نور باید در محلهایی قرار گیرند که محل نصب و قرارگیری چراغ های دیگر را آشکار نکند.
 • توجه به مصالح به کار رفته در نما
 • انتخاب منبع نوری بر اساس رنگ و ضریب انعکاسی سطح بنا, ضریب تشابه تابشی صورت گیرد.
 • در مورد بناهای مذهبی ابتدا کلیه مدارک و طرح های آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد.

طبقه بندی نورپردازی نمای خارجی بناهای تاریخی

نورپردازی خارجی با روش مرسوم

در اين روش اغلب از نورافكن هايي با توان نوري بالا براي روشن نمودن تمامي سطح بنا استفاده مي شود. طراحي نورپردازي خارجي بناهاي تاريخي در اين روش با مشكلاتي همراه است. براي توزيع مناسب نور لازم است منابع نوري در فاصله زيادي از بنا نصب شوند تا بتوانند منظر روزانه را حفظ نمايند.

اين بدان معني است كه محل نصب نورافكني كه در فاصله زياد قرارمی گیرد، باید به گونه ای انتخاب شود که نور آن مزاحم ورود و خروج افراد از بنا نباشد.

نورپردازی معمارانه

در اين روش اغلب از چراغ هاي کوچک نصب شده بر روی نما استفاده مي شود تا جزئیات معماري به نمايش گذاشته شوند. نورپردازي جزئیات بنا مي تواند با شکل هاي مختلف و با استفاده از نورافکن هاي کوچک يا چراغ هايي پر بازده با لامپهاي LED صورت گیرد.
از آنجایی که در اين روش چراغها بر روي بنا نصب می شوند، لذا احتیاط هاي لازم در زمان نصب براي حداقل تخريب نما ضروري است. در نورپردازي معمارانه حاصل کار به گونه ای است که منظر شبانه بنا کاملا متفاوت از تصو ر آن در روز باشد.

نورپردازی متحرک و متغیر

با استفاده از تجهیزات نورپردازی نمایشی تامین و با ایجاد نورهای رنگی نقشه ای متحرک نوری یا تصاویر اکران شده جلوه گر می شود.

بررسی روش های نوین در نورپردازی

تکنیک های فني زير از روش هاي اساسي يک نورپردازي موفق هستند که بنا به نیاز طرح و به تشخیص طراح بايد مورد استفاده قرار گیرند:

نورپردازي سطحي

نورپردازي سطحي يعني نور تابیده شده به سرتاسر نماي خارجی يک بنا که  لازم است به نکاتی چند در اين روش نورپردازی توجه شود. نور سطحي مي تواند از زير يا بالا، از نزديک يا دور بر نما تابیده شود و اگر به صورتي صحیح به کار رود، به طراح امکان خلق فضايي دراماتیک، مهیج يا ضمني را می دهد.

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند