سر فصل دوره ها

شرکت مهندسان مشاور روشنایی فرانور درخشان به جهت ارتقای دانش همکاران و علاقمندان دوره های آموزشی زیر را برگزار می نماید:

مخاطبین هدف : مهندسین معماری و برق

سرفصل مطالب دوره های دو روزه آموزش نرم افزار به شرح زیر است:

سرفصل مطالب دوره های دو روزه آموزش روشنایی معابر به شرح زیر است:

سرفصل مطالب دوره های پنج روزه آموزش روشنایی معابر به شرح زیر است:

سرفصل مطالب دوره آموزش تاسیسات برق ساختمان به شرح زیر است:

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند