توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)مطالعات فاز ۱ تاسيسات الکتريکی شهردانایی (پارکی علمی – تفریحی)

مطالعات فاز ۱ تاسيسات الکتريکی شهردانایی (پارکی علمی – تفریحی)

شهردانایی، پارکی علمی – تفریحی در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار با رویکرد اکولوژیک و توسعه پایدار و در راستای ایجاد شهری پایدار، از طریق افزايش کارايي و بهينه سازي در مصرف و تبدیل شدن به قطب علمی، آموزشی و تفریحی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه ای و پرورش نسل آینده‌ای خلاق و نوآور در شهر کرج می‌باشد.

  بیشتر بخوانید