توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)تهیه طرح‌ بهینه سازی روشنایی شرکت الکترو کویر

تهیه طرح‌ بهینه سازی روشنایی شرکت الکترو کویر

طرح بهینه سازی روشنایی سالن های مونتاژ شرکت الکترو کویر توسط شرکت فرانور با استفاده از چراغ های صنعتی LED تهیه شده است.