شرکت فرانورشرکت فرانور

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی خیابان ۴۶ افسریه (شهید رحیمی) حد فاصل بزرگراه بسیج مستضعفین و خیابان هجرت

طرح روشنایی خیابان ۴۶ افسریه (شهید رحیمی) حد فاصل بزرگراه بسیج مستضعفین و خیابان هجرت

طرح روشنایی خیابان ۴۶ افسریه به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ی برق منطقه ای افسریه انجام شده است.
محاسبات روشنايي با استفاده از نرم افزار 7.7 CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی تقاطع غیر همسطح خرازی-اردستانی (پل و رمپ و لوپ ها)

طرح روشنایی تقاطع غیر همسطح خرازی-اردستانی (پل و رمپ و لوپ ها)

طرح روشنایی تقاطع غیر همسطح خرازی-اردستانی به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ی برق منطقه ای آزادی انجام شده است.
محاسبات روشنايي با استفاده از نرم افزار 7.7.CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی تقاطع بزرگراه فتح و خیابان گلها

طرح روشنایی تقاطع بزرگراه فتح و خیابان گلها

طرح روشنایی تقاطع غیر همسطح خرازی-اردستانی به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ی برق منطقه ای آزادی انجام شده است. محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار 7.7.CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طراحی نورپردازی فضای داخلی و نمای بیرونی مسجد امام سجاد (ع)

طراحی نورپردازی فضای داخلی و نمای بیرونی مسجد امام سجاد (ع)

پروژه نورپردازی فضای داخلی و نمای بیرونی مسجد امام سجاد (ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت مهندسان مشاور روشنایی فرانور درخشان شهریور ماه ۹۵ تهیه شده است.

جهت نورپردازی فضای داخلی مسجد و همچنین تامین روشنایی عمومی از پنل های LED و نور افکن های LED و ریسه های LED استفاده شده است. جهت حفظ فضای معنوی و همچنین به دلیل رنگ گرم دیوارهای داخلی برای نورپردازی فضای وسط سالن از رنگ نور ۶۰۰۰ کلوین و برای نورپردازی کناره ها از رنگ نور ۲۷۰۰ کلوین استفاده شده است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی تقاطع بزرگراه حکیم و خیابان المپیک

طرح روشنایی تقاطع بزرگراه حکیم و خیابان المپیک

طرح روشنایی تقاطع بزرگراه حکیم و خیابان المپیک  به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ی برق منطقه ای آزادی انجام شده است.

محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار 7.7.CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی بلوار شهید خلعتبری (جاده تلو) حدفاصل ورودی شهرک حکیمیه تا پل اتوبان شهید بابایی

طرح روشنایی بلوار شهید خلعتبری (جاده تلو) حدفاصل ورودی شهرک حکیمیه تا پل اتوبان شهید بابایی

طرح روشنایی بلوار شهید خلعتبری به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ی برق منطقه ای تهرانپارس انجام شده است.
محاسبات روشنايي با استفاده از نرم افزار 7.7.CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طرح روشنایی بزرگراه حکیم تقاطع خیابان کوهک

طرح روشنایی بزرگراه حکیم تقاطع خیابان کوهک

طرح روشنایی تقاطع بزرگراه حکیم و خیابان المپیک  به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده برق منطقه ای آزادی انجام شده است.

محاسبات روشنايي با استفاده از نرم­ افزار 7.7.CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)طراحی نورپردازی مسجد امیرالمومنین (ع) دزاشیب

طراحی نورپردازی مسجد امیرالمومنین (ع) دزاشیب

پروژه نورپردازی نمای  مسجد امیرالمومنین (ع) توسط شرکت مهندسان مشاور روشنایی فرانور درخشان تیرماه ۹۵ تهیه شده است.

نمای ساختمان از لحاظ رنگ غالب، رنگ گرم می باشد .جهت نورپردازی گلدسته ها و کتیبه ها از چراغ های وال واشر با رنگ نورهای متفاوت جهت ایجاد کنتراست استفاده شده است.

جهت نورپردازی قوس­ها و کتیبه ­های نمای بیرونی مسجد از نورافکن ها ی LED استفاده شده است.

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)برگزاری دوره آموزشی دانش زیباسازی شهری – روشنایی نورپردازی

برگزاری دوره آموزشی دانش زیباسازی شهری – روشنایی نورپردازی

در تابستان سال ۹۵ دوره آموزشی دانش زیباسازی شهری- روشنایی و نورپردازی برای مدیران سازمان زیباسازی استان تهران در محل سازمان برگزار شد.
در این دوره که در دو هفته برگزار شد نسبت به تدریس مباحث زیر توسط مهندس عباسی اقدام شد:

  بیشتر بخوانید

توسط En.Abbasi

(نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند خدمات شرکت فرانور)انتخاب اعضا دائم شوراي سياست گذاري سومين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران

انتخاب اعضا دائم شوراي سياست گذاري سومين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران

در تاریخ 1395/05/03 جلسه رای گیری جهت انتخاب ٣ نفر عضو دائم شوراي سياست گذاري سومين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران كه نماينده شركتها در تصميم گيري هاي همايش هستند برگزار گردید که در میان 11 کاندید برای این 3 جایگاه به ترتیب:

  بیشتر بخوانید

1 2 3 4 7