Warning: mysqli_query(): (22023/3037): Invalid GIS data provided to function st_x. in /home2/faranoor/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007
شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

پروژه طراحی روشنایی و نورپردازی زیر گذر میدان امام حسین(ع)

طراحی روشنایی و نورپردازی زیر گذر میدان امام حسین (ع) به در خواست سازمان زیبا سازی شهرداری تهران انجام گردید. در این طرح با توجه به اهمیت معبر از نظر ترافیکی با وجود مسیر های رفت و برگشت اتوبوس های تندرو در کنار مسیر های عادی سواره رو نهایت دقت در انتخاب چراغ و رعایت حدود استاندارد شده است. این زیر گذر عرضی برابر 21 متر شامل مسیر رفت و برگشت سواره رو و همچنین مسیر رفت و برگشت اتوبوس تندرو می باشد.

در این طرح برای روشنایی روز حدود 500 عدد چراغ 400 وات  جهت تامین روشنایی شب و نورپردازی در حدود 587 عدد چراغ در مدل های مختلف در نظر گرفته شده است.

شماره: 91

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه