شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

مطالعه موردی نورپردازی المان شهری-میدان امام حسین (ع) کاشان

در آبان ماه سال ۹۵ عصرانه علمی با موضوع مطالعه موردی نورپردازی المان شهری-میدان امام حسین (ع) کاشان در انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان برگزار شد.
در این عصرانه که با حضور اعضا انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان برگزار شد مهندس محمد علی عباسی ضمن مرور مفاهیم نورپردازی و معماری اقدام به بررسی نورپردازی المان شهری میدان امام حسین (ع) کاشان نمودند.

شماره: ۱۸۵

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه