شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

مطالعات فاز ۲ تاسيسات الکتريکی مجتمع گردشگري نوش آباد

مطالعات فاز ۲ تاسيسات الکتريکی

مجتمع گردشگري نوش آباد يكي از جاذبه هاي گردشگري استان اصفهان مي باشد. طراحي انجام شده تهيه نقشه الكتريكال فاز ۲ مجموعه فوق مي باشد.

این مطالعات طراحي داری بخشهایی به شرح زیر است:

روشنایی معابر و محوطه پارک

در اين قسمت جانمايي چراغهاي روشنايي معابر و سيستم نورپردازي و روشنايي محوطه ارائه شده است  در خيابانهاي اصلي مجموعه (كمپينگ) گردشگري نوش آباد از پايه فلزي ۱۰ متري با چراغ خياباني ۲۵۰ وات بخار سديم و براي محوطه آن از چراغهاي پاركي با ارتفاع ۳ متري با چراغ ۷۰ وات سديم وچراغهاي پاركي ۱ متري با لامپ كم مصرف استفاده شده است.

برق رسانی و سيستم توزيع نيروي برق

در این بخش سیستم تغذیه روشنایی معابر و همچنین سیستم نورپردازی براساس استاندارد و همچنین نقشه تابلوهای تغذیه و کنترل ارائه شده است. براي برق رساني مجموعه (كمپينگ) گردشگري نوش آباد از تابلوي اصلي در ورودي مجموعه با انجام محاسبات افت ولتاژ و اتصال كوتاه و درنظر گرفتن جريان مجاز كابل مناسب انتخاب و نقشه جانمايي و تغذيه ارائه شده است.

سیستم تلفن

در این بخش با توجه به كاربري مجموعه شبکه تلفن طراحي و جانمايي شده است.

برآورد و فهرست بهاي اجناس مصرفي

در اين قسمت برآورد اجراي طرح و تجهيزات مورد نياز براساس فهرست بها انجام شده است.

شماره: ۶۴

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه