شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

برگزاری دوره آموزشی طراحی روشنایی معابرعضویت شرکت فرانور درخشان در انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی

انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی به عنوان اولین انجمن رسمی و قانونی ثبت شده در اتاق بازرگانی تهران با هدف ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره  برداری بیشتر از سرمایه گذاری، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چارچوب قوانین موضوع کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو ” انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران” تاسیس شده و فعالیت می کند .
شرکت فرانور نیز جزو یکی از اعضای رسمی و فعال انجمن در حال همکاری می باشد.

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه