شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

طرح روشنایی خیابان سپاه اسلام

طرح روشنایی خیابان سپاه اسلام واقع در محدوده منطقه برق آزادی به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در شرکت فرانور درخشان تهیه شده است.

محاسبات روشنايي با استفاده از نرم افزار ۷٫۷٫CALCULUX ROADصورت پذيرفته است.

هزینه اجرای طرح در حدود ۲/۵ میلیارد ریال برآورد شده است. این طرح بر اساس استاندارد ۶۱۴ روشنایی معابر تهیه شده است. در این طرح از پایه های ۱۵ متری استفاده شده است. چراغ های مورد استفاده از نوع چراغ های خیابانی ۴۰۰ وات بخار سدیم انتخاب شده است. تعداد کل پایه های استفاده شده در این طرح در حدود ۴۶ اصله پایه با ارتفاع های مختلف می باشد.

جهت تأمین روشنایی ۳۰۰ متر ابتدای خیابان سپاه اسلام از پایه های ۱۵ متری مطابق دستورالعمل به همراه دو چراغ ۴۰۰ وات بخار سدیم با فاصله نصب ۵۰ متر در نصب در رفوژ وسط پیشنهاد شده است. در این طرح از سرشاخه های ۴۰ سانتیمتری با زاویه نصب ۱۰ درجه استفاده شده است.

جهت تأمین روشنایی خیابان سپاه اسلام بعد از تمام شدن رفوژ وسط از پایه های ۱۵ متری مطابق دستورالعمل به همراه یک چراغ ۴۰۰ وات بخار سدیم با فاصله نصب ۵۰ متر در نصب یکطرف  و زاویه نصب صفر درجه پیشنهاد شده است. در این طرح از سرشاخه های ۴۰ سانتیمتری استفاده شده است.

شماره: ۱۰۲

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه