Warning: mysqli_query(): (22023/3037): Invalid GIS data provided to function st_x. in /home2/faranoor/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007
شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

برگزاری دوره آموزشی طراحی روشنایی معابر

در زمستان ۹۵ دوره آموزش طراحی روشنایی معابر در شرکت توزیع نیروی برق اهواز برگزار شد.
در این دوره که با حضور کارشنا های طراحی شرکت توزیع نیروی برق اهواز برگزار شد ضمن مرور مفاهیم و تعاریف روشنایی نسبت به آموزش نرم افزارDialux   ا قدام شد. انجام شبیه سازی برای معابر مختلف مانند معبر کیانپارس و بلوار گلستان و معابر محلی با استفاده از چراغ بخار سدیم اقدام شد.

 

 

 

 

 

نام حاضرین در دوره به شرح زیر است:

شماره: 186

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه