شرکت فرانورشرکت فرانور
  • 0

توسط En.Abbasi

ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی

ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی:

موضوع مقاله:

کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع نیروی برق راهکاری ضروری در نگهداشت انرژی (مطالعه موردی)

مقاله حاضر توسط این شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی مورخ 29/11/93 ارائه شد و مورد توجه کارشناسان و مدیران بخش انرژی قرار گرفت.

شماره: 101

نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند

En.Abbasi
درباره En.Abbasi

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه